Powiatowa Rada Zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Proszowicach to organ opiniodawczo - doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Członków powiatowych rad zatrudnienia - powołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 3  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata.

Kliknij po więcej informacji...

Dokument utworzony przez: Ewelina Gorczyca, dn. 2013-01-01 00:00:00,
opublikowany przez: CMS, dn. 2013-01-01 00:00:00,
ostatnio zaktualizowany przez: Ewelina Gorczyca, dn. 2013-06-12 14:46:39.

Rejestr zmian

Strona główna