Majątek urzędu

Na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego mienie Powiatowego Urzędu Pracy  w Proszowicach od dnia 01.01.2000 r. stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Proszowickiego ( ustawa – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną – Dz.U. Nr 133, poz. 872 z  późn. zm.)

Urząd ma swoją siedzibę w 3-kondygnacyjnem budynku biurowym. Dysponuje samochodem służbowym marki Skoda Octavia . Podstawowe środki trwałe stanowią maszyny i urządzenia oraz wyposażenie ( komputery, drukarki, kserokopiarki….) a pozostałe środki trwałe to głównie sprzęt komputerowy, meble i sprzęt biurowy.

Działalność podstawowa Urzędu finansowana jest  z dochodów własnych Powiatu. / część środków samorządu powiatowego stanowiły środki Funduszu Pracy oraz środki stanowiące dofinansowanie - płatności ze środków europejskich /.

Eksploatacja sieci i zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia pracowników (na postawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w znacznej części finansowane są ze środków Funduszu Pracy przyznawanych Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Tabela środków trwałych – wg stanu na 31.12.2013 r.

PODSTAWOWE ŚRODKI TRWAŁE

Lp

Grupa wg KRŚT

Wyszczególnienie

Wartość inwentarzowa

/ w  zł./

1.

1

Budynki

704 179

2.

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

352 546

3.

6

Urządzenia techniczne

 57 251

4.

7

Środki transportowe

 41 203

5.

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 12 405

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Lp

Grupa wg KRŚT

Wyszczególnienie

Wartość inwentarzowa

/ w  zł./

1.

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

81 724

2.

6

Urządzenia techniczne

 19 964

3.

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (meble, sprzęt biurowy…)

137 993

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp

Wyszczególnienie

Wartość

1

PODSTAWOWE

31 152

2

POZOSTAŁE

37 124

 

Pliki

Dokument utworzony przez: Zofia Biernacka, dn. 2013-03-11 21:32:28,
opublikowany przez: Ewelina Gorczyca, dn. 2013-03-11 21:32:28,
ostatnio zaktualizowany przez: Ewelina Gorczyca, dn. 2014-02-26 10:16:32.

Rejestr zmian

Strona główna